Младежки обмен “ENCOURAGE 2” в близост до Берлин, Германия, 16 – 27 септември 2021 г.

Търси се 1 групов лидер и 4 участници

място на провеждане Място: Грюнхайде-Кагел, общ. Берлин, Германия

период на провеждане  Период на провеждане:

 • Младежки обмен: 16 – 27 септември 2021 г.

Изпращаща организация: YOUTHub

Посрещаща организация: Navigaia Journeys и Ideen³

Цели на проекта:

EnCourage2 е 10-дневен младежки обмен, ориентиран към действия, насочен към мобилност и социално включване на младите хора с по-малко възможности. Чрез разнообразни дейности, вградени в архетипния модел на историята на „Пътуването на героя“, участниците ще създадат своя собствена визия за своето лично пътуване на героя.

EnCourage предоставя пространство, където участниците могат да преживеят, отразяват и подобряват своите лични и междукултурни умения с акцент върху културната осведоменост и социалната отговорност.

 Профил на участниците:

 • За групов лидер:
  • възраст над 20 години
  • с възможност да участва и в двете мобилности и да подкрепя националната група във всички фази на изпълнение на проекта – от подготовка до последващи дейности
  • с опит в пътувания зад граница и с желание да помогне в организирането и пътуването на участниците в младежки обмен
  • владеене на английски език
  • ! груповите лидери трябва да пристигнат на 14 септември 2021 г. за предваителна среща по проекта
 • За участниците:
  • възраст между 18 и 30 години
  • при селекцията ще бъде даден шанс на младежи с по-малко възможности и изложени на различни затруднения – икономически, географски, социални, здравословни, образователни и други (с предимство ще се разглеждат тези кандидатури)
  • владеене на английски език поне на базово ниво
  • готовност и активно включване в последващите дейностите на проекта в периода 28 септември – 30 октомври 2021 г.

 За младежкия обмен предимство ще бъде давано на кандидати с по-малко възможности, с по-малко опит зад граница и такива, които кандидатстват възможно най-скоро.

 Подробна информация може да намерите тук. Моля, запознайте се с нея преди да кандидатствате.

Такса за участие: 35 евро за посрещащата организация 30 лв за изпращащата организация, платими по банков път. Ако изпитвате затруднения, но наистина искате да вземете участие, моля кандидатствайте и ни пишете на имейла по-долу, за да знаем за вашето положение.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Всички разходи за настаняване и храна са покрити. Участниците сами закупуват самолетните си билети до мястото на провеждане на обмена и обратно. Разходите за транспорт ще бъдат възстановявани до 275 евро на човек.

Допустимо е да се пътува до няколко дни преди и след датите на младежкия обмен, за да се съчетае с екскурзия на свои разноски (настаняване и храна).

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 август 2021 г.

Силно препоръчваме да кандидатствате възможно най-скоро, а да не чакате последния момент!
Одобрените кандидати ще бъде уведомени по имейл и/или телефон в периода 3 – 9 август

  За контакт: Михаела Люцканова, michaela@youthub.bg