Младежки обмен “Be Your Own Boss” в Самобор, Хърватия, 1-9 август 2021 г.

Бъдете независими, работете за себе си, научете се на най-добрите практики как да бъдете свои собствени шефове!

Място:Самобор, Хърватия

период на провеждане  Период на провеждане:

Изпращаща организация: Български младежки форум

Посрещаща организация: Център за социални иновации и устойчиво развитие в Хърватия

Цели на проекта:

 • да подпомогне по-доброто разбиране на пазара на труда и света на бизнеса;
 • да подкрепя младите хора да станат „свои шефове“ – предприемачи; самостоятелно заети; на свободна практика;
 • да подготви участниците с нужните компетенции за бъдещата им работа;
 • да информира участниците подробно какво представлява работата на свободна практика и да им помогне да преценят дали тя е подходяща за тях;
 • да информира какви възможности предлага Европейският съюз за младите работници на свободна практика;
 • да осигури на участниците опит от първа ръка в подходящи за това места.

Профил на участниците:

 • 18-30 години (възможно е допускането на непълнолетни участници) 
 • добро ниво на владеене на английски език

Лидер: 18+ години

COVID19 информация:

В момента гражданите от държавите-членки на ЕС, както и от страните извън ЕС, могат да влизат в Хърватия, като приложат едно от следните:

 • отрицателен PCR или RAT тест (не по-стар от 72/48 часа от момента на вземане на пробата);
 • доказателство за ваксинация (една или две дози);
 • доказателство за възстановяване от COVID19 през последните 180 дни.

Разходи, свързани с тестването за COVID19 се поемат от участниците и няма да бъдат възстановени.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 227 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 15 юли 2021 г.

За контакт: andreja@chi.hr

Източник: Български младежки форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.