Младежки обмен в Тунис – “E-Learning for Youth Empowerment”, 22 – 29 септември 2021 г.

Фондация “Учене за промяна” набира четирима младежи за участие в младежки обмен финансиран по програма Еразъм +.

Място: о. Джерба, Тунис

период на провеждане  Период на провеждане: 22-29 септември 2021

Организация: Фондация “Учене за промяна”

Основна тема: “Използване на онлайн базирани инструменти за обогатяване на неформалното образование”

Цел на проекта:

  • Изследване виртуалното пространство като пространство за учене в контекста на младежката работа.
    Идеята е да се оптимизира опитът, преживяван от младите хора онлайн по време на учебен процес, който включва разнообразни и мултикултурни групи.

Профил на участниците:

  • Избраните участници ще се ангажират с активното провеждане на виртуален младежки обмен през месец октомври, който ще демонстрира използването на онлайн инструменти в неформалното учене.

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките до 245 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. 

 Краен срок за кандидатстване: 20 юли 2021 г. 

За контакт: mariem.benltaifa@gmail.com, +216 20 087 138

Източник: Фондация “Учене за промяна”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.