Обучение “Connecting Dots”, Италия, 3-10 септември 2021 г.

Готов ли си да споделяш общи ценности и да спонсорираш развитието на Европа, която е по-обединена? Фондация “Смокиня” търси 3-ма младежи, които да се присъединят към приключението “Connecting Dots”.

място на провеждане Място: Тресчието, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 3 – 10 септември 2021 г. 

Организация: Smokinya Foundation

Цел на проекта:

 • Проектът е роден с цел обучение на младежи за създаване на социално включване в тяхната общност чрез методи на обучение, основани на опит.
 • Основната цел е да доведе до конкретна промяна в петте местни общности на партньорите по проекта, чрез изграждане на системи за диалог между младите хора, сдруженията и местните власти, които подкрепят създаването на събития и инициативи, насочени към социално включване.

Профил на участниците:

Младежи:

 • Мотивирани младежи на възраст между 18 и 30 години.
 • Умения за работа с английски език.

Лидери:

 • Всяка национална група трябва да има лидер.
 • Лидерите трябва да имат предишен опит, умения за управление на екип, организационни умения и умения за решаване на проблеми, умения за междуличностни отношения.
 • Лидерите на национална група, трябва да са навършили 18 години.
 • Лидерите трябва да бъдат мотивирани и отговорни, опитни, гото да придружават и следват референтна група по време на проекта.
 • Да установяват комуникационна връзка с приемащата асоциация.
 • Умения за работа с английски език.

Проектът позволява на младите хора от различни страни да се срещат, да живеят заедно и да работят по общи дейности.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие:

 • Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.
 • Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.
 • Дарение за участие: 25 евро, което се приспада от възстановената сума за пътуване. Тази сума е инвестиция в обучението и подкрепя местните дейности на приемащата организация.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. 

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 юли 2021 г.

За контакт: info@smokinya.com

Източник: Smokinya Foundation

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.