Обучение GREEN CAPACITY: Regenerative Culture in Youth Work, Чехия, 22 септември – 01 октомрви 2021 г.

Фондация “Учене за промяна” набира трима участници за присъствен обучителен курс, 22 септември 2021 – 1 октомври 2021, финансиран по програма Еразъм +.

място на провеждане Място: Чехия

период на провеждане  Период на провеждане: 22 септември 2021 г.  – 1 октомври 2021 г. 

Организатор: Dobroti

Цели на обучението:

GREEN CAPACITY е международно обучение за младежки работници, които са готови да развият способностите си за създаване на съзидателна и вдъхновяваща обучителна среда и да дават възможност на младите хора да действат като агенти на промяната за околната среда и устойчивото развитие.

Профил на участниците:

  • Активно ангажирани участници, които желаят се ангажират да направят промяна в живота си и хората около тях.
  • Младежки работници, обучители, преподаватели, лидери на НПО и работници, които редовно работят с млади хора, над 18 години
    години и имат добро ниво на английски език.

По време на курса ще развият:

  • общото си разбиране за настоящите екологични и социални предизвикателства, ролята на регенеративна младежка работа и личната отговорност
  • опита за жив пример за устойчива общност и въздействие на доброволчеството
  • изследването на практически иновативни подходи и инструменти за неформално образование, основани на принципа на регенерация и екоцентричен подход
  • проектирането, адаптирането и разработването на практики  допринасяща за регенеративна работа

Повече информация може да намерите тук.

Покрива се такса за участие до 275 EUR.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 22 юли 2021 г. 

За контакт:

 Източник: Учене за промяна

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.