Стипендия “Хюбърт Х. Хъмфри”

Програмата дава възможност на изявени специалисти да повишат професионалната си квалификация в елитни институции в САЩ.

Стипендията важи за: САЩ

Областите, за които се отпуска стипендията, можете да видите тук.

Профил на стипендиятите:

  • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват;
  • отлично владеене на английски език (изисква се валиден резултат от тест TOEFL)
  • защитена бакалавърска степен;
  • минимум 5 години стаж по специалността;
  • добро здравословно състояние;

Критерии за подбор:

  • проява на ярки лидерски качества и подчертан интерес към обществената сфера;
  • адаптивност и личностна съвместимост;
  • представителност и отговорност, изграждащи вярна картина за културата и традициите на България;
  • с предимство се ползват кандидати, които не са участвали в специализации в САЩ.

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и прикачете необходимите документи, описани тук.

 Краен срок за кандидатстване: 10 септември 2021 г.

За контакт:  тел. +359879164095

Източник: Фулбрайт България 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендиати. За повече информация се обърнете към посочените контакти и/или спонсор.