Обучение “Youth centers – Models of participation and management” в Билбао, Испания, 27 септември – 03 октомври 2021 г.

Искали ли сте някога да посетите Испания? Искате ли да се запознаете с нови хора и да научите нови неща? Не се колебайте и просто кандидатствайте за проекта!

място на провеждане Място: Билбао, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 27 септември – 03 октомври 2021 г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Цели на проекта:

 • Разработване на структури и механизми за участие на младите хора при вземане на решения на
  местно ниво;
 • Определяне на най -добрите практики и въведение на иновативни подходи насочени към подобряване сътрудничеството между държавните власти и местните такива, работещи в сферата на младежта;
 • Насърчаване ангажираността на младите хора и приобщаването им;
 • Предоставяне на техническа помощ в различни области и процеси;
 • Основни политики за младежта на местно и регионално ниво (като например Гаранция за младежта
  схеми) за развитие на сплотени и ангажирани общества.

Профил на участниците:

 •  Да са общински служители и младежки работници от младежки центрове
 • Да можгат да работят на английски език;
 • Да са готови да допринесат със своя опит за курса на обучение;
 • Да са жители на Испания, Хърватия, Гърция, Португалия, Словакия, Турция, България, Северна Македония и Италия;
 • Да могат да присъстват през целия период на обучението;
 • Да имат подходящ опит по темата за младежкото участие и младежките центрове;
 • Да са силно мотивирани да развиват уменията си в управлението на младежки центрове.

По двема участници ще бъдат избрани от държава, а именно:

 1.  Общински служител, работещ в областта на младежта в рамките на общината;
 2. Местен младежки работник, работещ с и за младежи и млади хора в младежта център.

Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие:

Тази възможност покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 360 евро.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 август 2021 г.

За контакт: Active Bulgarian Society

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.