Програма “Space Challenges”

Време е за подготовката на следващото поколение изследователи на една от най -големите образователни програми в областта на космическите науки и високите технологии в Европа – Space Challenges.

Относно събитието:

Основната цел е да вдъхнови повече млади хора да се насочат към научни, технически и инженерни кариери. Програмата насърчава предприемачеството във високотехнологичната област, улеснявайки разработването на нови проекти за стартиране на технологии, които носят иновации в региона.
Инициативата включва редица водещи експерти от ESA, NASA, Caltech, MIT, Станфордския университет, Харвардския университет, Оксфордския университет и много организации от световна класа.

Space Challenges установява силна връзка между образованието и местната високотехнологична индустрия. Нашите усилия са насочени към подпомагане на младите хора да придобият знания и умения и да ги приложат при създаването на иновативни компании и организации.
От 2010 г. стотици студенти са участвали в курса и са имали възможност да общуват с водещи професионалисти от високотехнологичния сектор.

Отборно предизвикателство

Space Challenges е мултидисциплинарна образователна програма и е изцяло ориентирана към практиката. Космическите кадети работят в екипи от 4 – 6 участници през цялата продължителност на програмата. Тяхната цел е да проектират, изграждат и тестват технологични прототипи, решавайки конкретни предизвикателства.

Сателитното предизвикателство
Искали ли сте някога да разработите истинска сателитна мисия?
Спечелете възможността да проектирате, изградите и интегрирате свой собствен CubeSat полезен товар на сателитната платформа на EnduroSat.
Работете върху сателитна мисия през 4-те седмици на програмата. Работете директно с инженерния екип на EnduroSat.
Създайте визия за следващото поколение сателитни системи и докажете, че сте достойни за кариера в космоса!
Предпоставки – необходимо е едно или повече от следните:
Електроника, машиностроене, физика, програмиране, финанси

Работилници
Семинарите и практическите дейности са предназначени да развиват екипна работа и лидерски умения. Всички практики са вградени в основната учебна програма. Всяка седмица от програмата, семинари и презентации разширяват допълнително знанията на участниците и им помагат успешно да разработят своите технологични прототипи. Работилницата включва
Орбитални симулации (космическа програма Kerbal и въведение в STK)
Работилница по електроника и механика
Работилница по числени симулации
Семинари по наблюдателна астрономия (TBC)
Семинар за презентации: Продажба на вашите идеи

Ресурси
Екипът на Space Challenges е разработил масивна онлайн образователна платформа с над 100 часа оригинално образователно видео съдържание. Той е свободно достъпен и допълва курса на физическата програма. Очаква се нашите космически кадети да използват космодрума по време на цялата физическа програма.

За програмата:

Единствената цел на програмата „Космически предизвикателства“ е да привлече интереса на студенти и млади хора към космическите изследвания, науката и технологиите. Програмата е предназначена да вдъхнови и мотивира следващото поколение учени и технолози, както и да катализира развитието на предприемаческа култура сред изследователите във високотехнологичния космически сектор.

Космическите предизвикателства се въртят около 2 основни стълба:

  • Платформа за космически порт (платформа MOOC на браузъра): https://spaceport.academy
    Spaceport Odyssey (Разширена платформа за iOS): Изтеглете приложението Spaceport Odyssey iOS
  • Практическа образователна програма

Чрез организиране на практически опит и положително, активно отношение към космическата наука и развитие при студенти и млади хора, ние се стремим да подобрим развитието на конкурентна космическа индустрия. Космическите предизвикателства позволяват на участниците от различен произход и опит да учат заедно, да формират научноизследователско сътрудничество и да стартират свързани с космоса предприятия въз основа на общи интереси и опит, натрупани по време на програмата.

Неформалната образователна програма е предназначена да даде широка база от знания за това какво включва космическата научна и индустриална тъкан.

От 2010 г. годишната програма „Космически предизвикателства“ предлага на своите участници (космически кадети) излагане на най-новите постижения в науката и технологиите, свързани с космоса, както и взаимодействие от първа ръка с водещи експерти по целия свят. Програмата се върти около три компонента: наука, технологии и предприемачество.

Най -голямото постижение на програмата е, че тя е изцяло ориентирана към практиката и участниците участват в активно участие, семинари и упражнения в повече от 70% от цялата продължителност на програмата.

В края на дейностите по програмата участниците са проектирали, разработили и изградили технологични решения и са готови да стартират нови компании и да продължат образованието си в областта на науката и технологиите.

Космическите предизвикателства се състоят от ЧЕТИРИ тематични седмици, които ще обхващат основите на повечето области, свързани с Космоса, включително бизнес. Типичният работен процес е показан в следната таблица:

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. 

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 август 2021 г.

Източник: Space Challenges Program

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в събитието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.