Стаж в Европейската комисия

Бъди следващия стажант в Европейската комисия.

място на провеждане Място: Брюксел, Люксембург, а защо не и София

период на провеждане  Продължителност: 5 месеца (октомври-февруари)

Работодател: Европейската комисия

Изисквания към кандидатите:

 • Са завършили стандартна 3-годишна степен на висше образование (180 кредита)*;
 • Нямат никакъв предишен трудов опит от какъвто и да е вид*;
 • Имат много добри познания по езици*;
 • Отворен подход към европейските въпроси;
 • Интерес за запознаване с методите на работа на Комисията;
 • Готовност за работа в мултикултурна среда;
 • Да допринася за ежедневната работа на Комисията;
 • Проактивно отношение.

*Подробна информация за изискванията можете да намерие тук

Задачи на стажанта:

 • Посещение и организиране на срещи, работни групи и публични изслушвания;
 • Проучване, изготвяне на документация за крайно редактиране – включително доклади и консултации;
 • Да отговаря на запитвания на граждани;
 • Подкрепа за управление на проекти.

Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: Стажът е платен.

 За да кандидатствате, регистрирайте се и попълнете апликационната форма. Подробни инструкции как се осъществява процесът можете да намерите тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 август 2021 г.

За контакт: Стаж офиса

Източник: Европейската комисия

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.