Конкурс за романи „Изгревът на следващото“

Светът има нужда от твоя позитивен роман!

Организатор: Фондация „Човешката библиотека“ и Дружество на българските фантасти „Тера Фантазия“ 

Информация за конкурса: Конкурсът „Изгревът на следващото“ очаква истории, посветени на това търсене. Произведения, които с художествен талант и моделираща сила защитават нови светове от този вид по един от следните два начина:

  • По спиралата към следващото: Съдби на индивиди и общества, търсещи изхода от съвременното кризисно състояние на света ни; образи на учени, мислители и обикновени хора, напипващи в мрака на неизвестното пътищата към тази цел; приключения на личности, въвлечени в такъв спирален процес и постепенно осъзнаващи смисъла му.
  • Визии на следващото: Изграждане на образи, възникнали в нашето съвремие, но носещи белезите на новото, притежаващи вътрешна свобода; образи на групи и общества, постигнали белези на следващото, без ескейпизъм, фанатизъм и аскетизъм. Хуманитарни технологии, водещи до освобождаване от опредметяването, разкриващи етическите и интелектуалните ресурси на ЧоВечното. Непротиворечиви и реалистично обрисувани общества на бъдещето, в които всяка личност е пълноценно разгърната и осъществена, без да зависи или да бъде притежавана от друга.

Условие за участие: Приемливи са всички жанрове – достатъчно е текстовете да засягат поне една от горните две теми. Ако примерите в тях ви звучат твърде ограничаващо, приемете ги като насоки. Същественото е сюжетите ви да предлагат решения и надежда, а основните ви герои да ви вдъхновяват с отношението си към света и отношенията си с другите.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награден фонд: Най-високо класираният ръкопис ще бъде редактиран, издаден и разпространяван от Човешката библиотека и Тера Фантазия. Авторът му получава процент от всички бъдещи тиражи (или приходи), който отговаря на мисията ни за достойно възнаграждение на творците.

 За да участвате в конкурса, изпратете завършените си романи на адрес: poslednorog -в- gmail -точка- com.

Краен срок за участие: 30 ноември 2021 г.

За контакт: Фондация „Човешката библиотека“

Източник: Фондация „Човешката библиотека“

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.