Младежки обмен “Echad” в Доло (Венеция), Италия, 04 – 10 ноември 2021 г.

“Echad” има за цел да популяризира иновативен подход към неформалното образование с методите на геймификация и дизайн на игри.

Място: Доло (Венеция), Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 04 – 10 ноември 2021 г.

Изпращаща организация: I АМ you peace

Цели на проекта:

  • Повишаване дизайнерските компетенции;
  • Повишаване на професионализма;
  • Повишаване на осведомеността по въпросите за междукултурния диалог, мирното съжителство и стойността на колективните пространства като места за събиране;
  • По-голяма осведоменост на младите хора за тяхната роля като европейски граждани, за техните права и отговорности;
  • Придобиване на инструменти за интеграция в мултикултурно общество;
  • Подобряване на езиковите умения;
  • Повишаване на ключови компетенции;

 Профил на участниците:

  • 18-29 г.
  • основно разговорно ниво на английски език;
  • интерес към темата.

Всеки кандидат, при одобрение трябва да има възможност веднага да закупи своя двупосочен билет (след предварителна уговорка за пътуване с останалите участници от България в предварително създадена група/чат за това.) и да запази всички оригинални билети и фактури, за да може организаторът да възстанови сумите.

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Има такса за участие от 50 евро към българската организация и 25 евро към италианската организация, която се заплаща в брой на място.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 240 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 19 септември 2021 г.

За контакт: I АМ you peace

Източник: I АМ you peace

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.