Обучение “Beyond Visible”, Италия, 22-30 ноември 2021 г.

Предизвикателно обучение през месец октомври в Италия? Защо не?

място на провеждане Място: Лигонкио, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 22-30 ноември 2021 г.

Организатор: Active Bulgarian Society

Профил на участниците:

  • младежки работници
  • преподаватели
  • младежки лидери
  • ангажирани участници, които са готови да изследват собствените си емоции и да ги споделят с останалата част от групата

Цели на проекта:

  • Да се въведе метода на чувствителния лабиринтен театър като индтрумент за създаване на общност.
  • Да се повши самопознаванто чрез свързването на тялото и разумността
  • Да се увеличи епаматичните и невербалните комуникационни умения

„Отвъд видимостта“ е проект, който има за цел да развие емоционалното осъзнаване на младежките работници чрез методологията на Театъра на сензорния лабиринт. Театърът на сензорния лабиринт е потапяща форма на приложен театър, в която публиката е поканена да изживее парчето отвътре чрез чувствено пътешествие, което води до събуждане на сетивата и интензивно усещане за присъствие и връзка. Това е основа за създаване на по -дълбока връзка със себе си и развиване на доверие в другите, създавайки пространство за състрадателен диалог. Преживяването на създаването на Лабиринта е малка версия на създаването на общество на мечтите и следователно може да стимулира младите хора да мислят и действат по различен начин спрямо средата си. Всичко е свързано с доверие, връзка, солидарност, сплотеност и творчество. Преди да изградим малък лабиринт, ще следваме подготвителни семинари, вдъхновени от: Сензорно изследване, Разказване на истории, Внимателност, Импровизация на контакти-методи, които са избрани да събудят сетивата, да повишат самосъзнанието и информираността на тялото, да насърчат невербалния език и да повишат съпричастността.

 Повече информация може да намерите тук.

Тази възможност се финансира в рамките на Европейски корпус за солидарност и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта до 275 евро.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 3 октомври 2021 г.   

 За контакт:

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.