Програма “Mentor the Young”

Менторската програма “Mentor the Young” свързва будни и активни младежи в началото на кариерата си заедно с успешни и вдъхновяващи ментори от бизнеса. Стани част от менторската програма като участник или ментор. 

място на провеждане Място: гр. София

период на провеждане  Период на провеждане: 3-месечен менторски период (17 октомври 2021 г. – 16 януари 2022 г.)

Програмата “Mentor the Young” цели да свърже будни и активни младежи заедно с успешни и вдъхновяващи ментори за период от 3 месеца. Ще се проведе в София, като всеки младеж (или така наречените от нас – ментий) ще си постави 3 лични, професионални или кариерни цели. През периода на програмата и с директната помощ и насоки от ментора си ментийто ще работи над изпълнението и постигането на целите си. Освен тази основа част към програмата има серия от групови обучения на различни теми като кариерно ориентиранеработа в екипкомуникационни уменияуправление на времето и други. 

Организатор: Mentor the Young

Програмата е разделена в 3 основни направления:

  1. Менторство

За период от 3 месеца всеки младеж ще бъде свързан с ментор близък до неговите професионални и лични интереси. Чрез опита, натрупаните знания и личен пример менторът ще има възможността да вдъхнови и помогне на своето ментий под формата на съвети, идеи, контакти или друг ресурс за постигането на поставените цели.

2. Образование

  • В рамките на периода на програмата добавяме и няколко групови обучения на теми като кариерно ориентиране, умения за работа в екип и управление на времето. Търсим да предоставим приложимо и релевантно знание, такова, каквото е труднодостъпно или изоставащо във формалните образователни среди.

3. Общество

  • Въвлечените лица към програмата ще бъдат не само двойките ментор-ментий, но също така и партньорите ни от различни организации и компании. Програмата ще предоставя възможност за нови и смислени запознанства и ще бъде среда, в която знанията, мотивацията и вдъхновението се разпространяват естествено. Ще целим да изградим едно будно, активно и целеустремено общество от хора.

Профил на участниците:

Визията на менторството: 

Първият и основен фокус на програмата е да провокира реална промяна в твоя професионален и личен живот.

Тласък на тази промяна ще се даде под формата на целеполагане по време на първото ни събитие (на 17.10.2021), когато за първи път и на живо ще се обяви твоя ментор. Още тогава ще имате достатъчно време да се запознаете, а след това заедно ще поставите три твои лични цели, над които ще работите през предстоящите три месеца.

Примерни цели са: “Да започна първия си стаж”, “Да ме повишат на работа”, “Да разширя кръга си от познати с поне 20 човека”, “Да запиша курс”.

​След края на откриващото събитие всичко остава във вашите ръце по какъв начин и колко често ще продължите съвместната работа по целите.

Перфектният участник: 

Младежите (или така наречените “ментийс”), които биха паснали перфектно на програмата и на вече подбраните ментори, са мотивирани, будни и активни личности, които търсят себеподобрението извън рамките на формалното образование. Перфектното ментий е с отворено мислене и проактивна нагласа спрямо живота.

Освен правилната нагласа основно търсим студенти (но и незадължително) с никакъв или с не повече от 18-месечен професионален опит с бизнес насоченост – т.е. маркетинг, продажби, човешки ресурси, проектно управление, продуктово управление, консултиране и други.

 Повече информация може да намерите тук.

краен срок за кандидатстване Кандидадурите са отворени:

  • За ученници: до 9 октомври 2021 .
  • За ментори: 3 октомври 2021 г.

 За контакт:

Източник: Mentor the Young

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.