Your Europe – що е то?

Налагало ли ти се е да пътуваш в ЕС и да търсиш с часове информация за дадени регламенти в друга държава?

Като студентка в чужбина аз не веднъж съм изпадала в такива ситуации. Отворени са 20 таба, лаптопът загрява, мозъкът ми също и накрая пак се стига до проба-грешка или множество прозвънявания. Е! Вече знам от къде да започна с търсенето!

Your Europe е дигитална среда, в която са събрани на едно място отговори на въпроси, засягащи работата, образованието и живота в чужбина. Освен това, платформата съдържа препратки към уеб страниците на съответните институции във всяка държава, към които следва да се обърнеш. 

Your Europe ще ти помогне да разбереш регламентите правата и задълженията ти в други държави в ЕС. Порталът е разделен на две категории – Помощ за гражданите на ЕС и Насоки за извършване на търговска дейност в чужбина.

В първата влизат теми като: 

  • Пътуване 
  • Работа и пенсиониране 
  • Формалности за законно пребиваване 
  • Образованието и младежта 
  • Здравеопазване и др.

Тук може да откриеш и информация за финансиране и намиране на стажове и стипендии и може да се възползваш от търсачка за таксите, условията за прием и други административни въпроси свързани със висшето образование в чужбина

А във втората категория ще намерите всички правила и права, които трябва да имате предвид за извършването на стопанска дейност в чужбина

Информацията е актуална и достъпна за всички! Нужно е само да отидеш на сайта и да избереш категорията, която те интересува. Там ще откриеш отговори на въпросите по темата. В случай, че не намираш нужната информация, платформата се стреми да осигури помощ за всеки гражданин чрез функция за персонализирано запитване.  

Така онлайн порталът е място, където можеш да получиш достъп до цялата необходима информация за твоите права и задължения, както и за административните процедури в ЕС. 

А бъдещето на Your Europe ще ти донесе още повече удобства! До 2023г. се очаква 21 национални административни процедури за целия ЕС да бъдат дигитализирани и достъпни през портала. Това ще премахне много пречки и времево ще облекчи гражданите, които искат да пребивават и да се развиват в чужбина. 

И така, ако ти предстои пътуване или преместване в чужбина и все още нямаш отговор на дадени въпроси, отправи се към youreurope.eu!

Ако ли към този етап нямаш такива планове, запиши си страничката с отметка за бъдещите ти приключения из Европа!

Автор: Радост Лозанова