8000 лв. годишна докторантска стипендия от фондация Карол Знание

Организация, предлагаща стипендията: Фондация Карол Знание

Стипендията е на стойност 8000 лв с период на получаване: февруари – ноември 2022 г. на десет равни месечни вноски.

Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишната докторантска стипендия в размер на 8000 лв. Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области:

 • Естествени науки;
 • Технически науки;
 • Медицински науки.
Годишната докторантска стипендия на Карол Знание се връчва всяка година от създаването на фондацията през 2018 г. Тя е продължение на връчваната от финансова група Карол стипендия от 2012 г. Отличените до момента са 9 талантливи млади учени в областта на физиката и астрономията, медицинската физика и нанотехнологиите, инженерните науки, палеологията и зоологията.

Изисквания към кандидатите:

 • Да са български граждани;
 • В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН, и да не са последна година на обучението си.
 • Проектът, по който работят да има потенциално практическо приложение.

Журито на конкурса ще селектира кандидатурите и ще покани трима финалисти да презентират в началото на следващата година, когато ще бъде определена новата звезда в съзвездието докторанти на фондация Карол Знание.

Още подробности и условия за кандидатстване вижте тук.

 За да кандидатствате, е необходимо да се изпратят следните документи до knowledge@karoll.bg:

 • Мотивационно писмо, в което се аргументира личната мотивация за участие в конкурса;
 • Автобиография, в която се включват и научните активности – публикувани статии, участие в научни конференции и семинари, състезания, подготвени и изнесени научни реферати, спечелени конкурси и грантове и други;
 • Копие на заповедта за зачисляване в докторантура;
 • Резюме на изследователския проект в обем до 2 страници, в което се посочва значимостта на темата с кратък теоретичен обзор; използвани методи и подходи; експерименти; постигнати до момента резултати; поставени краткосрочни и дългосрочни цели; очаквани резултати; потенциал за приложение; уникалност на проекта; предстоящи дейности през следващата година и примерен план за изразходване на средствата от стипендията;
 • Списък на публикации, ако има такава.

Само финалистите в конкурса представят проектите си пред жури.

Краен срок за кандидатстване: 11 декември 2021 г. 

За контакт: knowledge@karoll.bg

Източник: Фондация Карол Знание

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендиати. За повече информация се обърнете към посочените контакти.