Едногодишен доброволчески ЕКС проект в Руйон, Франция, януари – декември 2022 г.

Търси се 1 доброволец, който да има интерес към околната среда и устойчивото развитие.

място на провеждане Място: Руйон, Франция

период на провеждане  Период на провеждане: 1 януари – 31 декември 2022 г.

ЕКС Изпращаща организация: Активно българско общество

В град Руйон (2300 жители) се търси доброволец-посланик на екологичен начин на живот, който да обучава децата, младите хора и възрастните за околната среда и екологичните действия. Няма нужда да бъдете експерт, а просто изпълнен с мотивация по този въпрос и готов да го споделите с местните. Основните цели ще бъдат да се подобри статутът на училищната столова чрез работа по устойчиви инициативи и да се насърчат пътуванията без въглерод, като се водят различни проекти с училището и общността.

Профил на доброволеца:

  • възраст 18 – 30 год.
  • интерес към околната среда

Дейности на доброволеца:

Доброволецът ще ръководи развитието на екологични инициативи в община Руйон, като обучава и насърчава жителите да се грижат за околната среда с ежедневните си действия. По -конкретно, задачите могат да включват:

  • работа с училищната столова и местните производители, за да обучите учениците за ползите от по-екологичното меню (местни продукти, биологични продукти, промяна на отношението им към вегетарианските варианти)
  • работа с училището, училищната столова, центъра за дейности и други местни институции, за да бъдете пример с намаляване на отпадъците и насърчаване на по -устойчиво управление на отпадъците (рециклиране, компост и др.)
  • Координация на пешеходен/колоездачен автобус (Pédibus/Vélobus) за по -екологични училищни пътувания
  • улесняване колоезденето в Руйон: предложете велосипедни пътеки, станции за ремонт на велосипеди и т.н.
  • Организиране на дейности за деца по темата за грижата за околната среда, в час, по време на училищните ваканции или в местния център за дейности (който работи в сряда и по време на училищните ваканции).
  • Подкрепа към местния младежки съвет (CMJ) при стартирането на екологични проекти за града
  • Организиране на обществени събития (семинари, екскурзии, панаири, чисти разходки), за да насърчите екологично чисти действия

Повече информация може да намерите тук.

Тази възможност се финансира в рамките на Европейски корпус за солидарност и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътни ще бъдат възстановени до 275 евро.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 октомври 2021 г.

За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: Активно българско общество

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.