Конкурс за младежки инициативи “Есенни събития на открито“

Конкурсът цели да стимулира младежите от град Пловдив и населените места в региона да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост по теми, свързани с: човешки права, активно гражданство, приобщаване, развиване на образователни, културни, иновативни   пространства и дейности, интегриране и подпомагане на деца и младежи от уязвими групи.

Организатор: Младежки център Пловдив

Информация за конкурса: Идеята на конкурса е мотивация на младите хора към активно действие по актуалните теми, провокиращи обществения интерес и осигуряване на трайна социална промяна. Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.

Условие за участие:

  • физически лица от 15 до 29 г. от Област Пловдив
  • неформална група младежи;
  • ученически съвети;
  • творци;
  • младежки клубове.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.

 За да участвате в конкурса,

  • Попълнен Формуляр за кандидатстване (ще го откриете в долната част на страницата)
  • Автобиография /творческо портфолио/ представяне на кандидата/екипа
  • Графични и видео материали, представящи младежката инициатива – визуализации, снимки и др. (по желание)

Изпратете ги на youth.centre.plovdiv@gmail.com

Краен срок за участие: 10 октомври 2021 г.

За контакт: youth.centre.plovdiv@gmail.com

Източник: Младежки център Пловдив

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.