Конкурс за най-ефективни и интересни доброволчески инициативи в България

Доброволчеството е учене, диалог и социално включване!

Организатор: Фондация Лале и Националният алианс за работа с доброволци (НАРД)

Условие за участие: За участие са поканени граждански и бизнес организации, читалища, училища, доставчици на социални услуги, културни организации, спортни клубове и доброволчески групи, които през годината са организирали доброволчески дейности, без разлика на целта, място и време на реализация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награден фонд: Най-добрите инициативи ще бъдат отличени със сертификат и материална награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците и организацията.

Наградите ще бъдат обявени на публична церемония за отбелязване Международния ден на доброволците в първите дни на декември 2021 година.

Организации и отделни хора могат да номинират инициативи, които познават, като изпратят попълнен формуляр за представяне на mgeorgieva@tulipfoundation.net.

Линк към формуляра за кандидатстване.

Краен срок за участие: 15 ноември 2021 г.

За контакт: info@tulipfoundation.net

Източник: НПО Портала

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.