Млад стажант 3 “Младите (въз) действат”, октомври 2021 г. – януари 2022 г., Пловдив

Екипът на Младежки център Пловдив открива есенно-зимния сезон с четири нови образователни програми.

място на провеждане Място: Младежки център Пловдив

период на провеждане  Период на провеждане: октомври 2021 г. – януари 2022 г. 

Събитието стартира на 30 октомври от 10:00 ч. в ОП „Младежки център Пловдив“.

Работодател: Младежки център Пловдив

ОП „Младежки център Пловдив“ стартира сформирането на трета група стажанти, които:
  •  ще се докоснат до света на неформалното образование и младежката работа;
  • ще придобият умения за водене на дейности и организиране на събития;
  • ще се превърнат в посланици на идеята за местно развитие и облагородяване на града и малките населени места.

Изисквания към кандидатите:

  • Младежи 15-29 години
Образователната програма „Млад стажант 3: Младите (въз)действат“ дава пространство за изява, творчество и споделеност. Участниците ще се включат в обученията, посветени на въздействието на младия човек върху заобикалящата го среда.
С надграждането на своите умения по време на всеки от модулите, те ще имат възможността да реализират все по-успешно идеите си, да изразяват свободно позицията си и да участват активно в обществото.

Програмата е съставена от 13 модула на различни теми, като:

🎭 Емоции и изразяване, преодоляване на стереотипи
🎨 Креативност и изкуство
🍃 Екология и доброволчество
💙 Социално предприемачество и управление на проекти
📷 Създаване на съдържание
🔍 Информираност и защита в онлайн среда
Това са едни от основните цели на наръчника по програмата „Младите (въз)действат“, създаден от образователния екип на ОП „Младежки център Пловдив“ в партньорство с Младежки център – Враца, Младежки център – Добрич и Международен младежки център Стара Загора от Националната мрежа на младежките центрове, както и ФПИК, Норсенсус Медиафорум.
Програмите „Млад стажант- младите (въз)действат“ и „Млад икономист“ се радват на изключителен интерес, досега по тях успешно са преминали десетки младежи. Темите, които застъпват, се поднасят изключително интерактивно и увлекателно, с много ролеви ситуации, активности и игри. Част от тях са: емоции и преодоляване на стереотипи, изкуство и творчество, доброволчество, социално предприемачество, информираност и защита в онлайн среда, управление и планиране на лични финанси, инвестиции и спестявания, вземане на рационални и работещи решения и др.

Повече информация може да намерите тук.

За да участвате, попълнете апликационната форма. 

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

За контакт: youth.centre.plovdiv@gmail.com

Източник: Младежки център Пловдив

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.