Семинар “Youth policy: from standards to practice” в Санкт Петербург, Русия, 28 ноември – 3 декември 2021 г.

Международен семинар за стандартите на Съвета на Европа относно младежката политика и младежката работа и тяхното приложение в националните политики и програми

място на провеждане Място: Санкт Петербург, Русия

период на провеждане  Период на провеждане: 28 ноември – 3 декември 2021 г.

Организатори:  Младежкия департамент към Съвета на Европа, Министесртвото на науката и висшето образование на Руската Федерация и Национия младежки съвет на Русия

Програмата на семинара ще се фокусира върху диалог и взаимно изучаване на младежката политика и работата с младежта. Специално внимание ще бъде отделено на практиките на младежката политика и междусекторното сътрудничество при популяризиране на Препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа на национално и местно ниво.

Участниците ще проучат и обсъдят стандартите на Съвета на Европа в младежкия сектор, включително неговите ключови принципи, като съвместното управление, което насърчава участието на младите хора при вземането на решения, както и  основните дейности на Съвета на Европа в областта на младежката политика. Този семинар включва активното участие на всички заинтересовани страни – млади хора, политици, изследователи, НПО, национални и международни организации.

Изисквания към кандидатите:

  • представители на неправителствени и обществени организации, особено младежки НПО, работещи с млади хора, на международно, национално и регионално ниво;
  • представители на академични и изследователски институции, занимаващи се с въпроси на младежката политика;
  • независими експерти по въпросите на младежката политика.

Всички участници трябва:

  • да са жители на една от страните от Европейската културна конвенци, част от които е България;
  • да бъдат активни членове на организации/институции, които се интересуват от развитие на партньорства с други европейски организации, за да работят заедно по въпросите на младежката политика и младежката работа;
  • да бъдат мотивирани да вземат активно участие във всички програми на семинара;
  • да бъдат готови да мултиплицират опита и знанията, придобити по време на семинара;
  • да бъдат готови да участват във всички дейности, планирани в рамките на програмата на семинара;
  • да могат да общуват на английски или на руски език.

Повече информация може да намерите тук.

Съорганизаторите от руска страна осигуряват настаняване и хранене по време на програмата на семинара за всички участници. Съветът на Европа ще покрива пътуването до и от Санкт Петербург и таксата за виза за 25 международни участници, избрани чрез Младежкия отдел на платформата на Съвета на Европа. Съорганизаторите ще осигурят подкрепата за визовия режим и влизането в Руската федерация за международните участници, които може да го изискват. Събитието ще бъде организирано по отношение на санитарните и епидемиологичните изисквания на Роспотребнадзор.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма чрез платформата на Съвета на Европа.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 26 октомври 2021 г.

За контакт: popova@youthrussia.ru, Eyc.programme@coe.int

Източник: Съвет на Европа 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.