Участвай в проучване за качеството на младежкото доброволчество

Ако работите с доброволци, участвате в координацията или управлението на младежки доброволчески програми и дейности, може да участвате в настоящото проучване за качеството на младежкото доброволчество в страната.

Въпросникът и проучването са част от проекта eQyvol (European Quality Standards in Youth Volunteering – www.eqyvol.eu). В България проучването се извършва от Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” и се провежда едновременно в 7 страни в Европа, като резултатите ще бъдат използвани за създаването на първите европейски стандарти за качество в младежкото доброволчество, които ще бъдат публикувани открито на www.eqyvol.eu през март 2022 г.