Едногодишен стаж в CEDEFOP от 1 февруари 2022 г., Солун

Търсят се стажанти в 12 направления

място на провеждане Място: Солун, Гърция

период на провеждане  Период на провеждане: 1 година, считано от 1 февруари 2022 г.

Работодател: Cedefop – Европейски център за развитие на надпрофесеионалното обучение

Всяка година Cedefop предлага стажантска програма, която има за цел да:

 • предоставя на завършилите университети, докторантите и студентите с технически квалификации уникален опит от първа ръка от работата на Cedefop и по-общо на институциите на ЕС;
 • дава възможност на стажантите да придобият практически опит и знания за ежедневната работа на отделите и службите на Cedefop;
 • предоставя възможност за работа в мултикултурна, многоезична и мултиетническа среда, допринасяща за развитието на взаимното разбирателство, доверие и толерантност;
 • насърчава европейската интеграция в духа на новото управление и чрез активно участие за създаване на осведоменост за истинското европейско гражданство;
 • предоставя възможност за прилагане на практика знанията, придобити по време на обучението и по-специално в специфични области на компетентност.
 • запознае стажантите с професионалния свят и ограниченията, задълженията и възможностите в него

Изисквания към кандидатите:

 • английски език и още един език на ЕС на В2 ниво (може да бъде английски и български)
 • завършено висше образование

Търсят се стажанти по 12 направления

 • Проекти, свързани с услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ).
 • Библиотека и документация
 • Преса и новини
 • Публикации: оформление и дизайн
 • Управление на записи и архиви
 • Ресторант
 • Политики и системи за ПОО
 • Резултати от обучението
 • Прогноза на уменията, индекс на уменията, интелигентност на уменията
 • Влиянието на характеристиките на работното място върху развитието и използването на уменията
 • Ранно напускане на ПОО
 • Екип за поддръжка на ПОО/насоки, валидиране, финансиране

За повече информация за всяка от тях може да намерите в секция Downloads

Повече информация за изисвкванията към всяка роля може да намерите тук. Правила за стажа.

Заплащане: Стажът е платен – 1 000,67 евро на месец за стажанти от България, които трябва да се преместят в Солун по време на стажа;

За да кандидатствате, е необходимо да следвате процеса. Необходимо е да подготвите СВ на английски език и диплома за завършено висше образование (няма нужда от превод)

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 12:00 часа, 25 ноември 2021 г.

За контакт: traineeships@cedefop.europa.eu

Източник: Cedefop

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.