Encourage 2 – Отвъд познатия свят / Пътят на героя

В началото на лятото бяхме решили да потърсим възможност за участие в проект на ЕРАЗЪМ+. Вследствие, попаднахме на пост в YOUTHub за младежки обмен “ENCOURAGE 2” в близост до Берлин, Германия в периода 16 – 27 септември 2021 г. Решихме да кандидатстваме, за да се развием личностно, да имаме възможността да посетим Берлин, да видим на какво могат да ни научат, да се запознаем с различни хора и да подобрим английския си.

Характерно за проектите от Еразъм+ е, че разноските за пътуване до дестинацията на даден проект и за престоя по време на проекта се покриват от Европейския съюз. Беше ни предоставена възможността – по желание – да отидем до 5 дни преди проекта и да останем до 5 дни след проекта, като този период е за наша сметка.

Месец по-късно, получихме имейл, че сме одобрени. Първоначалната еуфория с времето преля в несигурност, появиха се въпроси като:
“Ами не е ли опасно?”, 

“А ние как ще се оправим сами?”, 

“Ами как ще спя в стая с непознати?”, 

“Ами, ако не ги разбирам добре на английски…”,

Въпреки породилите се притеснения, поехме на това пътешествие. По-късно открихме, че тревогите ни са били неоснователни. С началото на пътуването, всичко започва малко по малко да се нарежда на мястото си, и преди да осъзнаеш тревогите изчезват.

Освен нас, българите, имаше участници и от 5 други държави – нашите съседки, Румъния и Сърбия, и още Латвия, Испания и Италия. Всяка държава имаше 5-ма  участници и 1 лидер.

 

Проектът ни представи архетипния модел на историята на „Пътуването на героя“ и в рамките на проекта ние преживяхме всички етапи от този модел: 

  • Призвание
  • Упорство
  • Отвъд познатия свят
  • Първи предизвикателства
  • Най-голямото предизвикателство
  • Несметно богатство
  • Завръщане в познатото
  • Споделяне

Също се научихме да поемаме инициатива, да решаваме сами проблемите си, а не да чакаме сами да изчезнат.

Благодарение на усърдната работа на организаторите и лидерите, ни беше предоставена невероятна и отлично подготвена програма която да ни разтърси.

Тези две седмици бяха изпълнени с много нови запознанства, смях, позитивни моменти, изненади, изпитания и вдъхновение. Нямаме търпение да поемем на следващото си пътешествие отвъд познатото!

Иво и Васи