Eвропейска среща на върха по образованието: The Next Decade of European Education, онлайн, 9 декември 2021 г.

След една предизвикателна година, нека да направим равносметка и да погледнем към бъдещето на образованието и обучението в Европейския съюз (ЕС).

  • Как може да се подобри образователният сектор в полза на всички?
  • Как може да се направи образованието по-приобщаващо и справедливо – от образование и грижи в ранна детска възраст до висше образование и обучение за възрастни?
  • Как може да се подобри благосъстоянието на учителите и учениците?
  • Как интелигентните инвестиции могат да доведат до висококачествено образование и обучение?
  • Какво може да се направи за напредък в зелените и дигиталните трансформации на сектора?

На тазгодишната европейска среща на върха по образованието участници от целия ЕС ще обсъждат идеи и най-добри практики за търсене на отговори на тези и други въпроси.

Европейската образователна среща на върха е годишното водещо събитие на Европейското образователно пространство, споделена визия на ЕС за модерен и приобщаващ европейски сектор за образование и обучение, годен да се изправи пред цифровия и зелен преход.

Следете срещата на върха онлайн
Повече информация може да намерите тук до 9 декември 2021 г.!

Можете също така да сте в крак с най-новото от срещата на върха в социалните медии, като следвате

Източник: ЕС