Конкурс за студенско есе

Конкурсът е за студенти на УНСС

Организатор: Институт по икономика и политики към УНСС

Тема на есето:

  1. Централната банка и нейната роля за икономическото развитие  на една държава – COVID перспектива
  2. Влиянието на пандемията върху икономиката (може да се анализират промените в конкретен сектор на икономиката)

Условие за участие:

  • Допустими за участие са разработки на студенти ОКС Бакалавър и Магистър от УНСС
  • Формат на файла docx или pdf
  • До 5 страници при спазване на стандартите шрифт Times New Roman, 12 pt, междуредие 1,5 pt.

Есето следва да представи собствената теза на автора по избраната тема, която да бъде защитена  с научни факти и източници. С есето се цели  да се демонстрират уменията за анализ и разбиране на икономическите условия, правилното боравене  и разбиране на икономическата терминология, способност на автора да изразява собствено мнение и да прави адекватни и аргументирани прогнози.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награди: за авторите на трите най-добри есета ще бъдат раздадени дипломи и предметни награди

За да участвате в конкурса, изпратете есето си на institute.economics.politics@gmail.com.

  Краен срок за участие: 1 декември 2021 г.

За контакт: institute.economics.politics@gmail.com

Източник: УНСС

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.