Обучение “В свои води”, януари 2022 г.

място на провеждане Място: в близост до София

период на провеждане  Период на провеждане: Обучението ще е тридневно (петък-неделя) и ще се проведе през януари 2022 г., в зависимост от пандемичната обстановка и действащите мерки

Организатор: Фондация “Приложно образование”

Цели на обучението:

С участието си в това обучение ще можете да развиете и надградите своите знания, умения и компетенции, свързани с:

  • Важни социални умения на младежкия работник – комуникация, презентиране, вземане на решения, решаване на конфликти, работа в екип, привличане на съмишленици, лобиране и други
  • Специфика на младежката работа с младежи в неравностойно положение, с ограничени възможности или NEETs
  • Организиране, провеждане и оценка на младежки дейности и инициативи
  • Теренна работа с младежи и младежки общности – достигане, обхващане, мотивиране
  • Темите, върху които ще бъдат изградени дейностите са: критично мислене, медийна грамотност, разпознаване на фалшиви новини и умения за справяне, борба с език на омразата в социалните мрежи и интернет. Програмата ще е преживелищна и ще се базира на ученето чрез преживяване и опит.

След обучението, ще имате възможност да работите като младежки обучител и мотиватор, но също да използвате придобитите знания и умения във всяка сфера на личния и професионалния си живот.

Профил на участниците:

  • младежки работник или сте част от организация, която работи в полза на млади хора в София и региона
  • възраст от 18 до 29 г.

Участниците ще получат сертификат за участието си в обучението за обучители и за работа на терен, както и стартов комплект обучителни материали.

Всички разходи ще са сметка на проекта, с изключение на транспорта до и от базата за настаняване. Проект “В свои води”, НПМ-023-ТО1/2021 се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта 2021-2025.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 декември 2021 г.

За контакт: appeducation21@gmail.com

Източник: Фондация “Приложно образование”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.