Обучение “Youth Leadership for Advocacy” в Vilanova i la Geltrú, Испания, 10 – 16 януари 2022 г.

Търси се 1 участник

място на провеждане Място: Vilanova i la Geltrú, близо до Барселона, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 10 – 16 януари 2022 г.

Изпращаща организация: Активно гражданско общество

Цели на проекта:

  • Да разберем застъпничеството като част от нашата роля като младежки НПО.
  • Да се научим как да насърчаваме и подкрепяме младите хора да поемат лидерство като защитници.
  • Да се съсредоточим върху знанията, уменията и нагласите, които са необходими за успешното застъпничество и да съберем валидни инструменти и дейности за развитие и признаване на застъпничеството като компетентност.
  • Да се насърчава обмена и работата в мрежа между младежки работници и НПО, активни в областта на неформалното и междукултурното обучение, доброволчеството, активното социално включване и овластяването на младежите на европейско ниво.

Профил на участниците:

  • възраст над 18 г.
  • Лидери на НПО, ръководители на проекти, младежки работници

Такса за участие: 35 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 21 ноември 2021 г.

За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: Активно гражданско общество

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.