Споделете идеите си за 2022 г. – Европейската година на младежта

Сподели идеите си!

2022 г. ще бъде Европейската година на младежта. Годината ще включва поредица от прояви и дейности за младите хора. Идеята е да се интензифицират усилията на Европейския съюз, европейските държави членки, регионалните и местните органи, за да се признаят усилията на младите хора по време на пандемията и за да им се окаже подкрепа и да се взаимодейства с тях при излизането от нея.

Целта на Европейската година на младежта ще бъде:

  • да се наблегне на това как промяната към по-екологосъобразно, по-цифрово и социално справедливо бъдеще може да доведе до по-големи възможности за младите хора;
  • да бъдат насърчени всички млади хора, най-вече тези с по-малко възможности, за да станат активни и ангажирани граждани, както и участници в промяната, вдъхновени от чувство за европейска принадлежност;
  • да бъдат насърчавани различните възможности за младите хора в целия ЕС и по този начин да бъде подпомогнато тяхното личностно, социално и професионално развитие в един по-екологичен, по-цифров и по-приобщаващ Европейски съюз.

Защо да попълниш анкетата?

Европейската комисия иска да включи младите хора в организацията на Европейската година на младежта. Затова иска да разбере какви са Вашите очаквания, интереси и идеи, за да може да организира различни дейности, които да бъдат от по-голяма полза за по-младите поколения.

Попълни анкететата тук! В горното дясно поле може да избереш и български език.