Стажантска програма Шуман в Европейския парламент, март – юли 2022 г.

В София има 2 отворени позиции

място на провеждане Място: във всички страни-членки от Европейската комисия, включително България

период на провеждане  Период на провеждане: 5 месеца от 1 март 2022 г.

Работодател: Европейския парламент

Всички отворени позиции по програмата в рамките на ЕС могат да се намерят тук.

Към момента има 2 отворени стажантски позиции за офиса на Европейския парламент в София.

Относно позициите:

Крайната цел на Генерална дирекция „Комуникации“ (ГД „Комуникации“) е да помогне за изграждането на репутацията на ЕС, като демонстрира неговата демократична легитимност, въплътена в Европейския парламент. Това включва предоставяне на пълна и безпристрастна информация на гражданите и медиите за Европейския парламент и подпомагане на членовете в техните комуникационни дейности..

Дирекцията за бюрата за връзка е фронтовата линия на ГД „Комуникации“ в държавите-членки. Службите се свързват с гражданите в целия Европейски съюз, ангажирайки се с техните проблеми, разбирайки тяхната култура и говорене на техните езици, за да осъществят тази жизненоважна връзка между Европейския парламент и разнообразните местни реалности, които той представлява. Службите играят решаваща роля в разпространението на знанията за това, върху което работи и е постигнал Европейският парламент, както и в ангажирането с гражданите и различни заинтересовани страни.

Изисквания към кандидата:

 • да е на възраст 18+;
 • изпълнява езиковите изисквания;
 • предоставя диплома(и) на университетско ниво;
 • предоставя допустимо свидетелство за съдимост;
 • не е работил повече от два последователни месеца в институция или орган на ЕС;
 • не е бил на учебна визита в Секретариата на Европейския парламент шест месеца преди началото на стажа.
 • Надежден и отговорен човек, спазващ сроковете;
 • Мотивиран и квалифициран млад специалист;
 • Добър екипен служител;
 • Постоянно желание да научи повече и да подобри способностите си;
 • Творчески и любознателен характер, съчетан с добри аналитични умения и познания по въпросите на ЕС.

Задачи на стажанта:

 • Да участва активно в ежедневната работа на Службата за връзка на Европейския парламент (EPLO) в София, като изпълнява технически, административни и редакционни задачи;
 • Да подпомага EPLO София при организационни и логистични задачи на събития в столицата и регионите (чрез имейл и телефонна комуникация, подготовка на документи, логистична помощ на място, посрещане на участници и др.);
 • Да подпомага ръководителя на EPLO чрез изготвяне на бележки, речи, различни анализи и доклади;
 • Да помогне на служителя по пресата при изготвянето на прессъобщения, планирането и писането на месечен медиен мониторинг;
 • Да подпомага работата на служителя по връзки с обществеността при подготовката на кампании и събития, да подпомага идентифицирането и установяване на контакти с организации с различни интереси, да подпомага работата в социалните медии, да изготвя информационни и рекламни материали;
 • Да изготвя преводи на различни текстове по точен начин от и на съответния език/и, които познават;
 • Да следи работата на евродепутатите и тяхната активност в социалните мрежи;
 • Да предостави иновативни и креативни идеи за бъдещи кампании, събития и дейности.

Повече информация относно възможностите и кандидатстването може да намерите тук.

За да кандидатствате, изберете позицията и продължете онлайн с бутона Apply Online. Ще е необходимо да прикачите СВ и мотивационно писмо до 1 страница.

За повече информация относно кандидатстването. Резултатите се обявяват между 1 и 15 януари 2022 г.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 ноември 2021 г.

За контакт: PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu

Източник: ЕП

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.