Бъди доброволец при българските младежки делегати към ООН

Всяка година българските младежки делегати към ООН сформират екип от мотивирани и активни доброволци. Те са важна част от Програмата, тъй като подпомагат качественото изпълнение на задачите.

Профил на доброволеца:
  • Искаш да работиш за високи цели и да покажеш, че има как?
  • Търсиш занимание, с което да се развиваш и да получиш ценен опит, който не можеш да придобиеш другаде?
  • Желаеш да научиш повече за ООН като организация и как младите хора могат да влияят на решенията вземани на най-високо ниво;
  • Имаш познания и опит в PR/комуникации, организиране на събития, графичен дизайн, превод /с английски или френски език/, фондонабиране, управление на съдържание, видео обработка и нестихващ ентусиазъм

Повече информация може да намерите тук.

Програмата се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с подкрепата на Министерството на външните работи и партньори от неправителствения сектор.

 За да кандидатствате, попълнете формата като си подготвите и СВ.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 23:59ч. на 16 декември 2021г.

Изборът на екип ще бъде обявен на 10 януари 2022г.

За контакт: coordinator@bgyouthdelegate.org

Източник: Български младежки делегати на ООН

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочената организация.