Конкурс за стипендии за участие в DigiComs онлайн обучение – сезон 2

Ще бъдат представени 2 пълни стипендии на 2 момичета/жени

Организация, предлагаща стипендията: Фондация Импакт Драйв

За обучението

DigiComs онлайн курс е специализирано и единствено по рода си обучение за дигитални комуникатори. В него вие ще научите основното за онлайн комуникациите, специфики на средата и инструментите, които най-често се ползват при комуникирането на каузи и граждански инициативи. Поставен е aкцент на уменията да търсите, обработвате и синтезирате информация и да съставяте качествено съдържание. ​

Концепцията на обучението е за максимално практическа насоченост, което да позволи да прилагате наученото веднага. Предоставените задачи за самостоятелна подготовка ще ви помогнат да изградите собствено портфолио, което ще можете да комуникирате с представители на организациите в НПО сектора и работещите за социална промяна.

Ще имате възможност за интеракция с професионалисти от различни области, да получите менторска подкрепа и консултиране от треньорския екип в процеса на практическо прилагане на новите знания.

Успешно завършилите курса ще бъдат включени в общността на DigiComs и ще имат връзка с представители на НПО сектора, социални предприемачи и инициативи, посветени на каузите, където са потенциалните им възможности да развиват кариера като дигитални комуникатори.

Критерии за подбор

  • В конкурса могат да участват момичета и жени над 18 г., вкл. в уязвима ситуация, които:
  • Демонстрират силна мотивация да натрупат компетентности на дигитални комуникатори
  • Готови са да работят с каузи и да развиват дейности за комуникирането им и в подкрепа на НПО сектора
  • Имат добри езикови умения и могат да се изразяват добре на български език
  • Заявят обективни причини за нуждата от подкрепа за участие в курса
  • Условия за получаване на стипендия за DigiComs онлайн курс

Курсът DigiComs е изцяло онлайн и важно предварително условие е всички участнички да разполагат за времето на провеждане на курса с компютър и редовен достъп до интернет, за да се гарантира възможността за пълноценно участие.

Важно условие е участниците да планират времето си така, че да са активни и редовни в обучителния процес, да присъстват на всички присъствени онлайн сесии и да изпълняват поставените практически  и тестови задачи в срок. В случай, че одобрено стипендиантка не посещава онлайн лекциите и не изпълнява зададените задачи, тя може да бъде изключена от курса и на нейно място да бъде поканена друга участничка в конкурса

Фокус и предимство в конкурса ще имат жени, които:

  • са в уязвимо положение (поради заболяване или увреждане, отдалеченост от градски центрове, самотни майки, етническа, религиозна или друга форма, която е причина за дискриминация; жени, грижещи се за близки със заболяване или увреждане и др.)
  • търсят начин да съвместят следване (висше образование) и работа
  • са в отпуск по майчинство или отглеждане на дете или такива, които искат да продължат да отглеждат децата си по-дълго време.

 Настоящият конкурс има за цел да предостави възможност за участие в DigiComs онлайн курс на момичета и жени, за които таксата за курса представлява реално препятствие за участие. Тази възможност се реализира, благодарение на създадения фонд за стипендии на DigiComs. Сумата в него се набира от дарения.

Преди да кандидатствате се уверете, че сте се запознали подробно с информацията за онлайн курса тук!

Във връзка с кампанийния характер на набирането на средствата във фонда за стипендии, конкурсът ще е отворен до 2 януари 2022 г., но участниците ще бъдат одобрявани на етапи и по реда на тяхното записване. Крайният брой на одобрените за стипендия участнички ще зависи от набраната сума във фонда за стипендии. На този етап има осигурени средства за две участнички.

За да кандидатствате, попълнете всички въпроси от апликационната форма

Избраните участнички ще бъдат уведомявани по електронна поща за решението на екипа на DigiComs. Техните имена няма да бъдат публично оповестявани, за да се запази равнопоставеност при участието в курса на всички участници.

 Краен срок за кандидатстване:  2 януари 2022 г. (с предимство за ранно записалите се)

Всички, одобрени за обучението, ще получат имейл с потвърждение и насоки не по-късно от 4 януари 2022 г.

За контакт: info@impactdrive.eu или на тел. +359 889152380

Източник: НПО Портал

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендиати. За повече информация се обърнете към посочените контакти и/или спонсор.