Конкурс за участие в програма за обмен на студенти-лидери на тема „Журналистика и медии“ в САЩ, 2022 г.

От България ще бъдат номинирани 2ма участници.

място на провеждане Място: САЩ

период на провеждане  Период на провеждане: юни, юли и август 2022 г.

Организатор: Държавния департамент на САЩ

Програмата целите да предостиви на участниците по-задълбочено разбиране за Съединените щати, като същевременно ги подпомогне да подобрят своите лидерски умения. Всеки институт има 20 участници от различни страни. Двама основни и двама заместник-кандидати от България ще бъдат избрани и номинирани да се състезават за място в програмата по журналистика и медии. Изборът на международно ниво не е гарантиран.

Обменът се състои от четириседмична академична програма с балансирана серия от семинарни дискусии, четения, групови презентации и лекции. Посещенията на място, развитието на лидерството, културните дейности и обществените услуги допълват курсовата работа и академичните сесии. Ако условията позволяват, институтът ще включи едноседмично интегрирано учебно пътуване в Съединените щати. Петседмичният обмен ще се проведе през юни, юли и август 2022 г. Програмата ще бъде домакин на Щатския университет в Аризона. Ако условията за здраве, безопасност и пътуване продължат да представляват значителни предизвикателства, програмата ще се насочи към модифициран виртуален формат. Ако програмата трябва да се проведе виртуално, участниците ще участват в подобни дейности, но онлайн от родните си страни.

Профил на кандидатите:

Очаква се участниците да бъдат силно мотивирани студенти от първа до трета година във висше учебно заведение, които демонстрират лидерство чрез академична работа, участие в обществени и извънкласни дейности. Техните области на обучение могат да включват наука, социални науки, хуманитарни науки, образование, бизнес и други професионални области. Приоритет ще се дава на кандидати с малък или никакъв предишен опит в Съединените щати или другаде извън Европа.

Изисквания към кандидатите:

 • владеене на английски език;
 • демонстриран интерес към темата на Института;
 • възраст между 18 и 25 години;
 • да имат най-малко един семестър оставащ от бакалавърското си обучение и да се ангажират да се върнат в родните си университети след завършване на програмата;
 • демонстрирани силни лидерски качества и потенциал в своите университетски и обществени дейности;
 • сериозен интерес към изучаване на Съединените щати;
 • високо ниво на академични постижения;
 • демонстрирана ангажираност към дейностите на общността и университета;
 • имат малък или никакъв предишен опит в обучението или пътуването в Съединените щати или другаде извън Европа;
 • зрели, отговорни, независими, уверени, непредубедени, толерантни, внимателни и любознателни; да имат желание и възможност да участват пълноценно в интензивна академична програма, общественополезен труд и образователни пътувания;
 • да имат желание и възможност да участват пълноценно в интензивна академична програма, общественополезен труд и образователни пътувания.

Преди да кандидатствате, запознайте се с цялата информация за програмата тук.

Всички разходи за участниците ще бъдат покрити от Държавния департамент.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и я изпратете на SofiaEducationPrograms@state.gov

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 декември 2021 г.

За контакт: SofiaEducationPrograms@state.gov

Източник: Посолството на САЩ в България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.