Младежки обмен “Mobile Apps for Youth” в Команещи, Румъния, 4 – 12 февруари 2022 г.

Търсят се 6 участника

Място: Команещи, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 4 – 12 февруари 2022 г.

Изпращаща организация: Активно Българско Общество

Цели на проекта:

Проектът има за цел дългосрочно запазване на европейското културно наследство чрез популяризиране, осведоменост и междукултурно сътрудничество и ангажираност на съответните заинтересовани страни и младежки неправителствени организации, да обменя добри практики и да допринесе за растежа на социалния бизнес, свързан с културното наследство на чрез използване на неформално образование и цифрови инструменти, създадени от млади хора.

Задачи на участниците

 • Подготовка на културна вечер за представяне на културата и традициите на всяка страна.
 • Представяне на неправителствената организация, от която идват
 • Изготвяне на документ за представяне на ситуацията във всяка страна по отношение на безработните млади хора
 • Представяне на ситуация на опазване на културното наследство
 • Подготовка на информация за областта на предприемачеството в общностите – колко социални фирми съществуват, примери за най-добри практики, информация за млади предприемачи.
 • Подготовка на темата на проекта – участниците следва да бъдат активни, да участват и да говорят за тях и за страната, от която идват, какви проблеми срещат, какви решения вече съществуват и какво остава за решаване

Профил на участниците:

 • младежи на възраст между 18 и 25 години
 • английски език
 • Млади хора с по-малко възможности, които са изправени пред някои специални проблеми – дискриминирани, NEETs, малцинства, роми, др.
 • Млади хора, които се нуждаят от възможности да общуват с други младежи и да развиват предприемачески умения, комуникационни умения, презентационни умения, публично говорене и междукултурни умения.
 • Млади хора, които са възприемчиви и отворени за междукултурна среда и да развиват своята креативност и артистични умения
 • Млади хора, включени в организациите, които практикуват доброволческа работа с известна информираност относно неформалното образование.
 • Уязвими младежи (минимум 2 участници/държава), които са изправени пред реч на омразата поради произхода си в обществени институции като училище, болница, публични органи (примери: роми / младежи мигранти)
 • Младежи, които идват от бедни семейства (или които живеят в сиропиталище) или селски райони. Някои от тях изоставиха обучението си поради финансови проблеми;

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 35 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 5 януари 2022 г.

За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: АБО

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.