Приключи проект “Lie to me”

Успешно приключи проектът “Lie to Me”, организиран от Дигитална Национална Коалиция в партньорство със Сдружение YOUTHub, който имаше за цел да изследва феномена на фалшивите новини, да предостави на младежките работници знания и умения за медийна грамотност с цел отговорно поведение по отношение на използването на технологиите. Бяха изградени умения за използване на различни инструменти за анализ на медийно съдържание.

Проектът беше реализиран с финансовата подкрепа от Европейската комисия и програма Еразъм+. Можете да намерите изработените от участниците брошура и наръчник.