Студентски конкурс „Моята цифрова България“

Организатор: Национално представителна работодателска организация Съюз за стопанска инициатива

Информация за конкурса

Чрез конкурса ще бъдат откроени и насърчени визионерите и предприемачите сред българските студенти и ще бъдат предложени решения на редица социално-икономически предизвикателства пред българското общество за постигането на устойчива цифровизация.

Целта е да се интегрира модела за вземане на решение „от долу на горе“, като се чуе гласа на младите и инициативни български студенти. Най-добрите доклади ще послужат за формирането на политики в сферата на цифровизацията.

 Критерии за участие:

В конкурса участие могат да вземат български студенти, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина, и са на възраст до 27 години.

Примерни теми: 

 • Използване на изкуствен интелект и големи данни за намаляване на CO2 в градовете;
 • Киберсигурността като публично благо;
 • Цифровизация и критично мислене;
 • Прецизно земеделие;
 • Онлайн безопасност за деца и т.н.

Техническо задание:

Опишете Вашата визия за устойчива цифровизация на българското общество, бизнес или общност. Сегментирането на субекта на изследване може да бъде до ниво по Ваше усмотрение. Описанието следва да не надвишава 3 стандартни страници.

Всеки доклад следва да започва с визия на желаното състояние на ясно прецизиран субект в България (държава, държавен орган, общност, бизнес индустрия и т.н.), както и да завършва с 3 конкретни препоръки за политики, които да доведат до реализацията на тази визия.

Препоръчана структура за анализ:

 1. Въведение – дефиниране на субект, проблем и желано състояние (визия);
 2. Анализ на заинтересованите страни;
 3. Анализ на ресурси, потенциални решения и оценка на въздействието;
 4. Препоръки.

За да участвате в конкурса, Вашите доклади/анализи, с които кандидатствате в конкурса, изпращайте на електронните пощи на Съюза за стопанска инициатива, както следва: office@ssibg.org и s.plamenov@ssibg.org.

Придружаващото електронно писмо следва да бъде с тема: „Студентски конкурс на ССИ „Моята цифрова България““ и да съдържа следните данни:

 • Три имена;
 • Висше училище в България или в чужбина, в което се обучавате;
 • Специалност и курс на обучение;
 • Наименование на доклада/анализа, с който кандидатствате.

Моля изискайте потвърждение за получаването на Вашата кандидатура.

Краен срок за участие: 15 февруари 2022 г.

Победителите в конкурса ще бъдат определени по предварително утвърдена критериална матрица от жури с висока експертиза.

За контакт: s.plamenov@ssibg.org, тел.: 0899 015 999.

Източник: Съюз за стопанска инициатива

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.