Конкурс на тема “Говорят младите”на sCOOL MEDIA

Организатор: sCOOL MEDIA

Новата 2022 г. вече официално е тук. Месец януари традиционно е време за поставяне на цели, за стартиране на нови проекти, накратко – за ново начало.

Пандемията от COVID-19 имаше негативен отпечатък върху цялото човечество, но къде в цялата картина останаха едни от най-потърпевшите от нея – децата и младите хора? През последните две години те бяха принудени да заживеят в нов дигитален свят, да ограничат социалните си контакти, да не виждат възрастните си близки, да спрат да пътуват – все дейности с формиращо значение за всеки младеж.

Време е младите хора да вземат думата! Често чуваме да им се преписва клишето, че те са бъдещето. Но те са и настоящето, тук и сега. Именно заради това Европейската комисия обяви 2022 година за Европейска година на младежта.

Предстоят 365 дни, в които младите хора ще бъдат на фокус – техните идеи, стремежи и мнения. Затова ви каним да разкажете за проблемите, които вълнуват младежта както у нас, така и в Европа. Открийте и дайте гласност на историите на ученици и студенти, които са ангажирани с важни обществени въпроси като климатичните промени или борбата с дискриминацията. Представете възможностите пред младите хора да се възползват от програми като Еразъм+, DiscoverEU и Европейски корпус за солидарност и да пътуват, да учат, да доброволстват и да се развиват в рамките на ЕС. А защо не да отразите Европейската младежка конференция, която ще се проведе в края на януари т.г. събирайки на една маса ключови политици и младежи?

Обърнете поглед и към ситуацията тук, в България. У нас все още няма приета Стратегия за младежта – основният документ, който очертава визията за развитие на младежкия сектор. Нещо повече, България е единствената държава в целия ЕС, в в която няма приет закон за доброволчеството. Потърсете отговор защо политиката за младежта у нас не е приоритет в последните години. Къде и за какво отиват средствата за младежки дейности у нас? Доколкото младите хора имат възможност да участват равнопоставено в процесите по взимане на решения? Друг ъгъл, от който може да погледнете темата, е състоянието на ученическото самоуправление в страната. Не забравяйте също да потърсите и да представите възможните решения, прилагани на места у нас и по света.

Влезте в обувките на истински репортери, като интервюирате главните действащи лица, потърсите мнението на институциите и на неправителствения сектор. Говорете с младежи, активисти, експерти и политици. Търсете не само лидерите на мнение, а и младежите от рискови и уязвими групи, които са най-потърпевши както от ефектите от пандемията, така и от системните проблеми в страната. Напишете история, която да накара другите да им пука.

В рубриката  “Ресурси за ученици”  можетете да откриете полезни съвети за създаване на качествени журналистически материали.

 Награди: най-добрите материали ще получат награди

За да участвате в конкурса, изпратете своя материал (репортажи, интервюта и статии в писмен, видео, фото или аудио формат) на editor@scoolmedia.com.

Краен срок за участие: 15 февруари 2022 г.

 За контакт: editor@scoolmedia.com

Източник: sCool Media

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.