Младежки обмен “GO FOR IT 1-2-3” на планината Трудос, Кипър, 20 – 28 януари 2022 г.

Младежкият обмен включва обучение за правата на човека, Еразъм+ и компетенциите на Съвета на Европа в областта на правата на човека.

Място: планината Трудос, Кипър

период на провеждане  Период на провеждане: 20 – 28 януари 2022 г.

Изпращаща организация: ArTeam

Цели на проекта:

  1. Овластяване на младежите да станат активни, опитни и учещи се през целия живот, които се интересуват от демокрация, права на човека и интеркултурна младежка работа.
  2. Развитие на интеркултурното обучение на младежите и младежката работа, базирано на компетентности, по отношение на стимулиране на многообразието, равнопоставеност и включване в рамките на демократична рамка и права на човека.
  3. Подкрепа на учащите се да станат доброволци с младежи; тези доброволци ще бъдат ясно наясно с разнообразието, справедливостта и включването в тяхната среда за обучение, работа и доброволчество, като по този начин ще направят своите междукултурни доброволчески дейности разнообразни, справедливи, ефективни и приобщаващи.

Профил на участниците:

  • младежи на възраст между 18 и 30 години
  • ангажирани с гражданска доброволческа младежка работа и младежки активизъм с местни благотворителни организации

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

За да кандидатствате, изпратете имейл на participants.arteam@gmail.com, като споделите малко за вас и защо искате да участвате в младежки обмен (или защо харесвате младежки обмен).

Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

За контакт: participants.arteam@gmail.com

Източник: ArTeam

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.