Обучение “E-Learning for Youth Empowerment” в Тунис, дати (по Еразъм)

Търсят се 2ма участници

място на провеждане Място: остров Джерба, Тунис

период на провеждане  Период на провеждане: 31 януари –  7 февруари 2022 г.

Изпращаща организация: Фондация “Учене за промяна”

“E-Learning for Youth Empowerment” е обучиние за младежки работници, който е част от 18 месечен дългосрочен проект в сферата на Изграждане на капацитет за младежки организации. В тренинга ще участват представители от България, Тунис, Палестина, Италия и Сърбия. Основната тема е “Използване на онлайн базирани инструменти за обогатяване на неформалното учене”.

Профил на участниците:

  • Младежки работници
  • Предимство ще се дава на кандидати с предишен опит в онлайн учене, онлайн курсове, виртуални обмени и др. онлайн обучителни инструменти

Работният език е английски.

Повече информация може да намерите в инфо пакета – Infopack TC-ELYE

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 245 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 14 януари 2022 г.

За контакт: home@learningforchange.net

Източник:  Фондация “Учене за промяна”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.