Обучение “Learning Lab(oratory)” в Познан, Полша, 30 март – 6 април 2022 г.

място на провеждане Място: Познан, Полша

период на провеждане  Период на провеждане: 30 март – 6 април 2022 г.

Изпращаща организация: CVS Bulgaria

Цели на проекта:

С проекта “Learning Lab(oratory)” се цели да се подобри качеството на неформалното и информално учене по време на доброволческите дейности в партньорските организации, както на живо, така и в онлайн формат.

Профил на участниците:

  • 18+ години и англиски език на разговорно ниво
  • с интерес към неформалното образование
  • с желание да развитие на своите фасилитаторски умения
  • с желание да научат повече как да провеждат различни дейности (обучения, уъркшопи, лагери, уебинари…) в сферата на неформалното обучение с по-високо качесво
  •  Мотивирани да научат повече за онлайн фасилитирането и дигиталните инструменти
  • Ангажирани с организирането на по-приобщаващи образователни дейности

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: няма

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени съгласно правилата на програмата.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 13 февруари 2022 г.

За контакт: trainings@cvs-bg.org

Източник: СиВиЕс България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.