Обучение за социални иноватори, София, 22-23 и 29-30 януари 2022 г.

място на провеждане Място: София, ул. Дякон Игнатий 19, етаж 2.

период на провеждане  Период на провеждане: Обучението се предвижда в 2 модула: 22 – 23.01.2022 г. и 29 – 30.01.2022 г. Участниците ще бъдат разпределени в две групи, съобразно възможностите им:

  • Група 1: от 10.00 до 14.00 часа
  • Група 2: от 15.00 до 19.00 часа.

Организатор: Social Innovators България

Истинската работа на социалната иновация е да поправи счупената система
В ежедневието си, всеки ден виждаме много неща, които не харесваме, които ни дразнят и ни се иска да са различни, но не знаем как да ги променим. Затова имаме нужда от специфични знания и умения, които да ни направят активни участници в подобряване на средата и качеството ни на живот. Социалната промяна е възможна, именно когато е инициирана от ентусиазирани и подготвени хора, които знаят как да мобилизират наличните ресурси.

Обучението “Социални иноватори” е уникална възможност за придобиване на ключови знания умения и нагласи, от които всеки млад човек има нужда за своята личностна и професионална реализация. А от друга страна – участието в обучението ще срещне и сближи хора от различни места и с различни интереси. Темите ще бъдат представени от изключителни професионалисти в сферата на неформалното учене, коучинга и дизайн мисленето.

Изисквания към кандидатите:

  • Да сте настоящ студент от хуманитарна специалност;
  • Или да сте семестриално завършили, или завършили наскоро

Участниците в първото пилотно издание на обучението не дължат такса участие

Обучителната програма Social Innovations practitioner се реализира Национална школа по мениджмънт в рамките на проект Social Innovators, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

За контакт: Ваня Нотева – 0887661960

 Източник: Social Innovators България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.