Ресурси: “Toolbox For Trainers” – инструменти за обучители и фасилитатори

Приключи изпълнението на проект Youth Catalyst 2.0, в резултат на който 4ма обучители и фасилитатори от България участваха в обучение за обучители в Чехия. 

Брошура Toolbox for Trainers

В резултат на усърдната работа на участниците и партньорите по проекта, бе изготвенa брошура за вдъхновение с множество активности използващи неформалното образование. Целта е да бъде споделено наученото и създаденото в обучението, за да може да бъде полезно за обучители, фасилитатори, младежки работници, преподаватели или просто всеки, който е активен в неформалното образование и младежката работа и иска да създава креативни, интересни и интерактивни сесии и програми.

Тази брошура е резултат от международно обучение за обучители “Youth Catalyst 2.0”, което се проведе на 30.10. – 6.11.2021 г. в Чехия, екоцентърът Лути, организиран от Brno Connected. Проектът е финансиран чрез безвъзмездна помощ на Европейската комисия от програма Еразъм, подпомагаща мобилността на младежки работници. Обучението е проектирано и
предоставена от Катержина Мартинкова (Чехия, организация Brno Connected) и Ариана Импинна (ИТ, организация Youth Connect).

Съдържанието на тази брошуеа с инструменти е създадено от всички участници – обучители, фасилитатори и младежки работници от Чехия, Италия, Румъния, Гърция, Унгария, Полша, Литва, България и Хърватия, които дойдоха да прекарат осем дни заедно с намерение да подобрят своите тренировъчни умения, да добавят нови инструменти, да намерят свой собствен стил на обучение и да придобият увереност за създаване и предоставяне на неформални образователни дейности пред различни таргет групи и области.

Като част от практиката си, участниците работеха в малки екипи, проектираха и проведоха едночасова неформална образователна сесия по тема, която беше актуална за групата. Тук ще намерите описанието на пълните сесии. Не се колебайте да използвате част от него, вдъхновете се с някои дейност или техника или може би цялата сесия.