Симулация на Европейски парламент, февруари – април 2022 г.

В инициативата могат да участват младежи от цялата страна, като общият брой участници е ограничен до 35.

период на провеждане  Място и период на провеждане:

  1. Фаза за самостоятелна подготовка – онлайн в периода януари-март 2022 г.
  2. Фаза през април 2022 г. – 3-дневна среща на участниците, където на живо ще се включат в симулация на процеса на вземане на решения в ЕП.

Организатор: Национален център за младежка информация и международна младежка мобилност (НЦМИМММ)

Цели на инциативата:

  • Да поясни ползите от членството в ЕС за младежите и да допринесе за повишаване на познанията на участниците за функционирането на ЕС, ценностите му, за основните права в ЕС и за процесa на европейска интеграция;
  • Да допринесе за постигането на Европейските цели за младежта и в частност Цел 1 – „Свързване на ЕС с младежта“;
  • Да подпомогне участниците да станат по-активни европейски граждани, но и активни граждани в местната общност;
  • Да развие у участниците меки умения и умения, нужни както в ежедневието, така и в бъдещото им участие на пазара на труда и в личностната им реализация;

Основните етапи по реализацията на инициативата са два: етап на подготовка на участниците в дигитална среда и последваща симулация на европейските институции и международната политика на европейско ниво, която ще се реализира на живо.

Какво представлява инициативата?
Подготовката и самата симулацията са неформална образователна иницитива, който има за цел да предостави на младите хора ценни знания и опит за начина на взимане на решения в Европейския съюз.

Чрез инициативата участниците ще придобият аналитични умения и умения за решаване на проблеми, способност за работа в екип, силни лидерски умения. Младежите ще добият не само полезен опит по взимането на решения на европейско ниво – те ще се включат в платформа, в която имат възможността да дискутират и обменят идеи. Участниците ще подобрят своите презентационни умения и ще се научат как да работят като екип в една многообразна среда.

Участието в проекта ще осигури ценни знания за Европейския съюз, начина по който функционира и ползите които носи за всички негови градждани.

Младежите ще получат информация за различни програми и инициативи на ЕС, чрез които могат да се включат в проекти в страната и чужбина.

 Профил на участниците:

Всеки млaд човек от цялата страна на възраст между 18 и 24 години, който е мотивиран и се интересува да научи повече за функционирането на ЕС, може да кандидатства независимо от неговия социален или професионален профил и опит. При селекцията на проекта организаторите ще се стремят да включат равен брой момичета и момчета. Ще бъде избран по минимум един участник от всяка административна област на България, за да имаме представители на младежката общност от цялата страна.

Повече информация може да намерите тук.

Всички разходи по осъществяването на проекта са покрити от организаторите и участниците не заплащат нищо. Проектът покрива електронните обучителни материали, до които участниците ще имат достъп чрез електронната платформа за обучение. От тях се изисква единствено да имат телефон или компютър с достъп до интернет, за да могат да се запознаят със съдържанието, което се публикува. При втората фаза – пътуването до мястото на реализация и обратно, хотелското настаняване за трите дни на дейностите, както и храната, кафе паузите и работните материали, се покриват от организаторите. Участниците трябва единствено да закупят предварително билетите си за пристигане, които ще се възстановят при пристигането им, а билетите за връщане ще се закупят от организаторите.

 За да кандидатствате, попълнете формуляра за кандидатстване. В него се изисква кандидатът да изложи мотивацията си за включване в проекта, както и да декларира готовността си да участва в онлайн фазата и присъствената фаза на проекта.

Селекцията и уведомяването на кандидатите ще се реализират до 10 дни след крайния срок на посочения във формуляра адрес на електронна поща на всеки кандидат.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 февруари 2022 г.

За контакт: info@model-eu.eu

Източник: Симулация на Европейски парламент

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в инициативата. За повече информация се обърнете към посочения организатор.