Стани част от Global Shapers Sofia през 2022 г.

Moже да кандидатствате за 5 позиции

място на провеждане Място: София

Global Shapers Sofia Hub търси нови съмишленици и приятели, заредени с ентусиазъм и енергия да създават и да се развиват чрез устойчиви и иновативни проекти, по които работим заедно в екип.

Софийският хъб на инициативата на Световния икономически форум Global Shapers е независимо и неформално сдружение с нестопанска цел, което обединява млади хора в работата им с местните, регионалните и глобалните предизвикателства. Общността на Global Shapers в световен мащаб обхваща над 8000 членове от 400 хъба в 154 държави. Във всеки град екипите се самоорганизират, за да създават проекти, които отговарят на нуждите на тяхната общност. Шейпърите имат различен професионален опит и образование, но са обединени от желанието си да доведат до промяна.

Изисквания към на доброволците:

 • да си на възраст от 18 до 27 години, живеещ в София
 • с желанието да надграждаш върху своите постижения и предприемачески стремеж, които да доведат до положителен принос върху градската общност!

1. Позиция: Координатор „Проекти“

Координатор „Проекти“ носи цялостна отговорност за успешното започване, планиране, изпълнение, наблюдение, контрол и приключване на определен проект. Координаторът гарантира контрол на риска и минимизиране на несигурносттатова включва поемане на административни, организационни и концептуални задачи, свързани с проекта. КоординаторПроекти“ ще осигури ефективно планиране на различни инициативи и ще съдейства при идентифицирането на дейности, които могат да допринесат за целите и устойчивостта на местния хъб.

Основни функции:

 • Отчетност за всички аспекти на възложените проекти
 • Създаване, проследяване и поддържане на график на проекти и договаряне/разрешаване на всякакви проблеми, които могат да възникнат
 • Гарантиране, че всички проекти се доставят навреме, в рамките на обхвата и бюджета
 • Координация на дейности и отговорности, поети от други членове на екипа във връзка с проекта
 • Организация на срещи с членове на екипа, водене на бележки от срещите и проследяване на задачите, разпределени в екипа

2. Позиция: Оперативен координатор

Оперативният координатор е отговорен за вземането на активно участие в дейностите на хъба, свързани с различни инициативи. Това включва оперативна работа по всички стъпки от жизнения цикъл на проекти/инициативи, като проучване и концептуализиране на потенциални активности, администрация на вътрешната комуникационна мрежа – Toplink, комуникация с потенциални доставчици на стоки/ услуги, координация и комуникация с участници в събития/говорители и т.н.

Основни функции:

 • Поемане на отговорност за административните задължения като наблюдение на имейл акаунта на хъба, кореспонденция със страници във Facebook/Instagram, администрация на на вътрешната комуникационна мрежа
 • Допринасяне на оперативна информация и препоръки към стратегическите планове на хъба; подготовка и завършване на планове за действие, ако е необходимо.
 • Внедряване на продуктивност, качествена работа и стандарт на изпълнение; разрешаване на проблеми.

3. Позиция: IT координатор

IT Coordinator monitors and maintains the company computer systems, installs, and configures hardware and software, and solves technical issues as they arise. The IT support would be responsible for maintenance of the community website, community emails as well as the corporate accounts in applications such as Zoom, Microsoft Teams, Trello, Typeform and Google Suite.
ИТ координаторът следи и поддържа компютърните системи на компанията, инсталира и конфигурира хардуер и софтуер и решава технически проблеми, когато те възникнат. ИТ поддръжката включва поддръжката на уебсайта на хъба, имейлите на общността, както и корпоративните акаунти в приложения като Zoom, Microsoft Teams, Trello, Typeform и Google Suite.

Основни функции:

 • Поддръжка на корпоративен уебсайткачване на информация в уебсайта (статии, визуално съдържание като снимки или видеоклипове, документи) при необходимост; комуникация с доставчика на домейн/хостинг, добавяне на нови секции към уебсайта
 • Поддръжка на други приложения като Zoom, Microsoft Teams, Trello, Typeform и Google Suite.
 • Други ИТ/комуникационни ad-hoc дейности, когато е необходимо

4. Позиция: Мениджър „Управление на социални мрежи“

Мениджър „Управление на социални мрежи“ ще отговаря за успешното ежедневно управление и наблюдение на каналите на Global Shapers Community в София в дигиталните медии, маркетинга, връзките с обществеността и каналите на социалните медии с фокус и опит в социалните медии.

Тази роля изисква силни умения за планиране и специфични познания (или най-малко интерес) за това как социалните медии могат да се използват за стимулиране на по-добра ангажираност. В идеалния случай, мениджър „Управление на социални мрежи“ ще осигури организация и координация в нашите маркетингови и социални медийни усилия чрез подробно планиране, организация, лидерство и управление на времето.

Основни функции:

 • Създаване, редакция и публикуване на разнообразно съдържание, включително, но не само съобщения за пресата, блог статии, уеб статии, публикации в социалните медии, брошури, презентации и др.
 • Разработване на подробни планове за проекти, включително планове за ресурси, процеси, процедури, работен поток, графици, инфографика и срокове
 • Създаване и поддържане на връзка с водещи медийни издания в страната с цел осигуряване на видимост за дейностите и проектите на Хъба
 • Управлявайте графика и ресурсите за входящи и текущи проекти

5. Позиция: Координатор за набиране на средства и проучвания

Координаторът за набиране на средства и проучвания ще отговаря за проучването и подготовката на заявления за финансиране. Като организация с нестопанска цел, основният източник за финансиране на нашата дейност идва от възможности за външно финансиране. Поради тази причина се нуждаем от специален член на екипа, чийто основен фокус ще бъде да проучи и развие възможности за финансиране от редица външни източници на финансиране, да разработи и напише приложения за финансиране, които поддържат основните цели за изследване и ангажиране на хъба. В идеалния случай, координаторът ще поеме отговорността за цялостния процес за финансирани проекти, включително изследвания за перспективи и възможности за финансиране, писане на убедителни казуси за подкрепа заедно с проучвания и оферти за финансиране и не на последно място разработване на смислени взаимоотношения с финансиращи организации.

Основни функции:

 • Създаване на организирана матрица от информация за безвъзмездните средства, включително:
  • Срокове
  • Изисквания за получаване на грант
  • Размер на предложеното финансиране
  • Информация за контакт (ако е предоставена)
 • Поддържане на навременна комуникация в рамките на екипа на хъба/кураторския екип
 • Попълване на заявления за безвъзмездна помощ с помощта на кураторския екип/Оперативния мениджър

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 6 февруари 2022 г.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

За контакт: sofiashapers@gmail.com

Източник: http://www.sofiashapers.org/

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.