Стаж в Европейската комисия, октомври 2022 – февруари 2023

Европейската комисия с отворена покана за стаж в Брюксел и Люксембург.

място на провеждане Място: Брюксел, Люксембург и други Европейски държави.

период на провеждане  Период на провеждане: октомври 2022 – февруари 2023

Работодател: Европейска комисия

Минимални изисквания за кандидатстване:

 1. Диплома за висше образование минимум “Бакалавър”
 2. Предишен опит минимум 6 месеца
 3. Добро владеене на чужди езици

Изисквания към кандидатите:

 • Непредубеден подход към Европейските проблеми
 • Интерес към начина на работа на Европейската комисия
 • Желание за работа в мултукултурна среда
 • Допринаяне със свежа перспектива към ежедневната работа на комисията
 • Проактивен подход

Задачи на стажанта:

 • Участие и организиране на срещи, работни групи и публични изслушвания
 • Проучване, разработка и редактиране на документация – включително доклади и консултации
 • Отговаряне на запитвания от граждани
 • Подрепа управлението на проекти
 • Превеждане, преглеждане на преводи и проучване на терминология

Брой места: 650, кандидатите са средно 3 пъти повече

Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: €1 252,68/ месец

За да кандидатствате, следвайте стъпките описани тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2022 г.

Източник: Европейската комисия

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.