Стажант “Човешки ресурси и Администрация”, София

Стажът е с продължителност до 3 месеца.

място на провеждане Място: София, на адрес Гюешево 21.

период на провеждане  Продължителност: до 3 месеца с работното време 09:00 – 17:30

Работодател: Фондация “За Нашите Деца”

 Като част от екипа на фондацията, стажантът ще има възможност да се запознае с:

 • всички етапи от подбора на служители
 • процеса на атестация на служителите
 • процеса на организиране и провеждане на обучения
 • административните процеси около обслужването на персонал
 • обезпечаване на офиса с канцеларски материали;
 • поддържане на бази данни, свързани с ежедневната работа на фондацията;
 • процесите по обработката и архива на текущия документооборот;
 • други дейности, свързани с ежедневните ангажименти на отдел „Човешки ресурси и администрация“.

Във фондация „За Нашите Деца“ :

 • ще придобиете практически знания и ще обогатиш професионалния си опит;
 • ще развиете професионалните си и личностни качества;
 • ще работите в екип от специалисти с дългогодишен професионален опит.

 Изисквания към кандидатите:

 • активни студент или вече завършили някоя от следните специалности:
  – „Управление на човешките ресурси“; „Психология“; „Администрация и управление” или сходни направления;
 • притежаващи добри комуникационни и организационни умения;
 • имащи добри компютърни умения: работа с MS Office (Microsoft Excel; Microsoft Power Point).

Одобрените кандидати ще сключат споразумение с Фондация „За Нашите Деца“ и ще получат сертификат за преминат стаж.

За да кандидатствате, изпратете автобиография на office@detebg.org

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

За контакт: Мая Данова, Старши експерт „Управление на Човешки ресурси“ на тел. +359878336023.

 Източник: Фондация “За Нашите Деца”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.