2-фазно обучение “Leadership”, 22-28.05.2022 в Грузия и 25-31.07.2022 в Полша

Търсят се 2 участника

период на провеждане  Период и място на провеждане:

 1. 22-28.05.2022 в Рустави, Грузия
 2. 25-31.07.2022 в Свйета Катаржина, Полша

Изпращаща организация: Активно българско общество

Участниците ще бъдат включени в дейности като и за:

 • Оборудване на младите лидери с практически умения за лидерство (включително коучинг);
 • Засилване на мултикултурния подход като толерантност и солидарност на участниците чрез предоставяне на учебни пространства за младите хора;
 • Обмен на знания за иновативни младежки проекти;
 • Насърчаване на предприемачеството и приобщаването на младите хора;
 • Развитие на местната общност чрез организиране на открити дебати с участниците в обучението и популяризирането й чрез подкасти;
 • Учене на дигитално лидерство.

 Профил на участниците:

 • българи 18-35 години;
 • възможност да участва и в двете мобилност
 • с интерес към младежката работа
 • Участникът трябва да има основен лидерски опит (напр. организиране на събитие, водене на доброволчески групи, управление на проект и т.н…);
 • Участникът трябва да има добри умения за общуване на английски език.

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 35 евро за изпращащата организация и 60 евро за посрещащата.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 360 евро за Грузия и 275 евро за Полша.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 6 март 2022 г.

За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: АБО

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.