Покана за набиране на предложения за съфинансиране на две местни издания на Срещата на европейската младеж

Поканата е насочана към нестопански организации за организиране на две местни Срещи на европейската младеж през 2022 г., които да приближат Европейския парламент до младите хора.

След последното издание на Срещата на европейската младеж (EYE) в Страсбург през октомври 2021 г. Европейският парламент желае да подпомогне организирането на две местни издания на EYE през 2022 г., организирани от регистрирани в ЕС организации с нестопанска цел. Тези срещи трябва да бъдат разработени и създадени съвместно с младежки организации и местни младежи, с цел да приближават Европа до младите хора. Те следва да дадат възможност на млади европейци да се срещнат на живо и онлайн, да се вдъхновяват взаимно и да обменят идеи с експерти, активисти, инфлуенсъри и политици на различни равнища!

Срещата на европейската младеж (EYE) е събитие за и от млади хора. Местните издания трябва да следват същия принцип. Ето защо основните кандидати, които бъдат избрани за съфинасиране в рамките на тази покана, трябва са местни или младежки организации. Партньорство с публична органиация за осъществяване на проявата ще се счита за допълнително предимство, за да се гарантира силна връзка с местното ниво на управление и силен оперативен капацитет.

Местните срещи трябва да засилят усещането за европейско гражданство сред младите хора, да повишат осведомеността им за това как работи ЕС и да ги насърчат да участват активно в обществения живот като активни граждани, включително като гласуват на европейските парламентарни избори.

Дейностите в поканата следва да бъдат насочени към млади хора на възраст от 16 до 30 г. Особено внимание трябва да се обърне на малцинствени общности от по-отдалечени региони в Европа и на граждани, които обикновено нямат много досег с ЕС и е по-малко вероятно вече да участват в европейски дейности.

Тази покана е една от дейностите на Европейския парламент, с които той ще се включи в Европейската година на младежта, обявена от Европейската комисия за 2022 г.

Информация и документи за участие в процедурата са достъпни тук.

На 1 февруари 2022 г. от 13 ч. българско време ще бъде организирана информационна сесия на английски език „EYE goes local – How to apply?“, за която можете да се регистрирате и да проследите тук.

За да кандидатствате, следвайте процедурата.

Краен срок за кандидатстване: 2 март 2022 г.

За контакт: dgcomm-subvention@europarl.europa.eu и eye@europarl.europa.eu

Източник: Европейски парламент, Бюро в България 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендиати. За повече информация се обърнете към посочените контакти.