Конкурс за стипендии на МОН за обучение и летни курсове в Азия и Европа

МОН обявява конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение на студенти в чужбина през учебната 2022-2023 година.

Предлагат се стипендии за:

  1. ПЪЛЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” след завършено средно образование в Армения, Виетнам, Молдова, Монголия, Украйна
  2. ПЪЛЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ за придобиване на ОКС „магистър“ след завършена ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в Армения, Виетнам, Китай, Украйна, Румъния
  3. ЧАСТИЧЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ във Виетнам, Китай, Полша, Словакия, Унгрария, Хърватия и Чехия.
  4. Летни езикови курсове и семинари във Виетнам, Полша, Словакия, Сърбия, Украйна, Унгария Хърватия, Чехия, Румъния.

Изискванията за кандидатстване са подробно описани в обявата на МОН

Профил на стипендиянтите: в зависимост от изискванията, посочени в обявата на МОН

За да кандидатствате, е необходимо да подготвите своите документи на български език и да ги подадете в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А, до 04.02.2022 г.
включително.

Краен срок за кандидатстване в зависимост от стипендиите:

  1. ПЪЛЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ за придобиване на ОКС “бакалавър” или “магистър” – 18 февруари 2022 г.
  2. ПЪЛЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ за придобиване на ОКС „магистър“ след завършена ОКС „бакалавър“ или „магистър“ – 4 февруари 2022 г.
  3. ЧАСТИЧЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 февруари 2022 г.
  4. Летни езикови курсове и семинари – 11 февруари 2022 г.

За контакт: тел. 02 9217 543, 02 9217 445

 Източник: МОН

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендиати. За повече информация се обърнете към посочените контакти.