Международен конкурс за есе на тема „Жените – лидери в образованието“

Организатор: Русенски университет „Ангел Кънчев”, Филиал Силистра

Конкурсът се провежда в две категории:

  • Ученици на възраст от 16 до 19 години
  • Бъдещи студенти в РУ „Ангел Кънчев“, филиал Силистра

Условие за участие:

Всеки автор може да участва в конкурса с една оригинална разработка, отговаряща на следните изисквания : до 300 думи, шрифт Times New Roman 12, единична разрядка, език – английски или румънски, .doc формат. Под заглавието задължително се изписват: пълното име на участника, възраст, училище (ако е приложимо), имейл адрес и телефон.

 Резултатите ще бъдат обявени на сайта и във фейсбук страницата на Филиала. Наградите ще бъдат връчени на 28 април 2022 г. – Ден на отворените врати във Филиал-Силистрa

За да участвате в конкурса, изпратете своите текстове Текстовете се приемат до  включително на адрес: 7500 Силистра, ул. „Албена” 1. /за литературния конкурс/ или на e-mail: sangelova@uni-ruse.bg.

Краен срок за участие: 22 април 2022 г.

За контакт: 0885 727 978 – доц. д-р Диана Железова, гл. ас. д-р Диана Бебенова, гл. ас. д-р Силвия Ангелова.

Източник: НПО Портал

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.