Младежки обмен “Learning to be a citizen” в Бущени, Румъния, 15 – 24 март 2022 г.

Място: Бущени, област Прахова, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 15 – 24 март 2022 г.

Изпращаща организация: СНЦ “Паралел-Силистра”

Искате ли да сте част от международна група младежи и заедно с тях да разберете как можете да участвате в живота на общностите в Европейския съюз?  Искате ли да създадете партньорства и приятелства с млади хора от Румъния, България, Гърция, Италия, Северна Македония и Испания? Да се научите как ефективно да използвате социалните медии за граждански кампании?

 Профил на участниците:

  • да сте младеж
  • английски на разговорно ниво

Младежкият обмен е финансиран от програма Еразъм+ по проект „ Да се научим как да бъдем граждани“, който се координира от Egal Acces, Румъния в партньорство със СНЦ „Паралел-Силистра“ – България, Institute of YouthPower-Хърватска, Green Spirit – Гърция, Association JOINT – Италия, SFERA Macedonia – Северна Македония, Asociación Juvenil Almenaras – Испания. Допустимите разходи се поемат от организаторите.

За да кандидатствате, заявете своето желание на ел. адрес office@paralel-silistra.net и посочете своето ниво на английски език. Ще получите допълнително и информационен пакет.

 Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

За контакт: adrian.calugaru@gmail.com

Източник: НПО портал

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.